خطر ايجاد بيماري لثه در مردان تندخو
خطا
خطر ايجاد بيماري لثه در مردان تندخو چاپ
یکشنبه, 02 مهر 1391 ساعت 09:12

اخيراً مطالعه اي كه در دانشگاه جان هاپكينز انجام شد نشان داد مرداني كه در اغلب اوقات روز ناراحت و تندخو هستند 43% بيشتر از افراد آرام به بيماريهاي شيرونهاي لثه دچارمي شوند .

 

اخيراً مطالعه اي كه در دانشگاه جان هاپكينز انجام شد نشان داد مرداني كه در اغلب اوقات روز ناراحت و تندخو هستند 43% بيشتر از افراد آرام به بيماريهاي شيرونهاي لثه دچارمي شوند . همچنين مرداني كه حداقل يك دوست صميمي دارند در مقايسه با افراد گوشه گير و منزوي 30% كمتر دچار Periodontitisمي شوند . استرس با عدم رعايت صحيح بهداشت دهان ، افزايش ترشح گلوكوكورتيكوئيدها و افزايش مقاومت به انسولين ارتباط دارد كه همه اينها مي توانند خطر ابتلاي شخص به بيماريهاي لثه را افزايش دهند .

 
ایمن شده بوسیله وب سایت جومینا وب سایت جومینا